Bản vẽ kỹ thuật

  • Cửa tầng 6 cánh - đóng mở trung tâm
  • Thang có phòng máy - Cửa 3 cánh đóng mở một phía
  • Thang có phòng máy - Cửa 3 cánh đóng mở theo phương đứng
  • Thang có phòng máy - Cửa 3 cánh đóng mở theo phương ngang hoặc đứng
  • Thang có phòng máy - Cửa 6 cánh đóng mở trung tâm
  • Thang không phòng máy - Mặt cắt dọc
  • Thang không phòng máy - Mặt cắt ngang
Lượt truy cập:  868.580 | Online: 381
Facebook Google++ youtube