Thông số kỹ thuật

  • Thang có phòng máy - Máy kéo có hộp số - Kiểu cửa 2 cánh đóng mở trung tâm
  • Thang có phòng máy - Máy kéo có hộp số - Kiểu cửa 2 cánh đóng mở về một phía
  • Thang có phòng máy - Máy kéo không hộp số - Kiểu cửa 2 cánh đóng mở về một phía
  • Thang không phòng máy
Lượt truy cập:  810.834 | Online: 263
Facebook Google++ youtube