Bản vẽ kỹ thuật

  • Cửa tầng hai cánh - đóng mở trung tâm
  • Cửa tầng hai cánh - đóng mở về một phía
  • Mặt bằng điển hình
  • Thang có phòng máy - máy kéo có hộp số - đối trọng bên hông
  • Thang có phòng máy - máy kéo có hộp số - đối trọng phía sau
  • Thang có phòng máy - máy kéo không hộp số
  • Thang không phòng máy
Lượt truy cập:  869.843 | Online: 342
Facebook Google++ youtube