Bản vẽ kỹ thuật

  • Thang không phòng máy - Mặt cắt ngang
  • Thang không phòng máy - Mặt cắt dọc
  • Thang có phòng máy - Đối trọng phía sau - Mặt cắt ngang và phòng máy
  • Thang có phòng máy - Đối trọng phía sau - Mặt cắt dọc
  • Thang có phòng máy - Đối trọng bên hông - Mặt cắt dọc
  • Thang có phòng máy - Đối trọng bên hông - Mặt cắt ngang và phòng máy
  • Cửa tầng
Lượt truy cập:  868.580 | Online: 375
Facebook Google++ youtube